MENU
 • Strona główna
 • Dodaj Ogłoszenie
 • Dodaj do ulubionych
 • Regulamin
 • Kontakt
 • USŁUGI
 • Sex analny
 • Sex klasyczny
 • Dominacja
 • Sex lesbijski
 • Z parą
 • Masaż
 • Sex oralny
 • Striptiz
 • Uległość
 • WIEK
 • Do 22 lat
 • Od 23 do 30 lat
 • Od 31 do 40 lat
 • Powyżej 41 lat
 • LICZNIK
 • 998,211
 • SONDA
  Czy podoba Ci się ta strona ?
  Tak2,211
  Tak
  Nie882
  NieNie
  Nie wiem130
  Nie wiemNie wiem
  SONDA
  Co należy dodać do serwisu?
  Konkurs w którym można wygrać spotkanie z dziewczyną2,276
  Konkurs w którym można wygrać spotkanie z dziewczyną
  Czarna lista anonsów520
  Czarna lista anonsówCzarna lista anonsów
  Komentowanie anonsów187
  Komentowanie anonsówKomentowanie anonsów
  Opowiadania erotyczne111
  Opowiadania erotyczneOpowiadania erotyczne
  Ocena i ranking fotek108
  Ocena i ranking fotekOcena i ranking fotek
  Forum97
  ForumForum
  POLECANE STRONY
 • Amatorskie Pornole
 • Filmy Porno
 • Telewizja HDTV
 • Anonse Erotyczne
 • Hasła do stron Porno
 • Odloty Anonse
 • Dziewczyny
 • REGULAMIN


  Regulamin serwisu www.alfons.pl z dnia 01.04.2006

  1. Wstęp.

  2. 1.1 Serwis alfons.pl, dalej zwany Serwisem, jest wortalem świadczącym usługi internetowe, w szczególności w zakresie publikacji ogłoszeń, prezentacji opowiadań oraz stron WWW.
   1.2 Regulamin określa zasady świadczenia wszystkich usług przez Serwis na rzecz Użytkownika, chyba że Serwis wprowadzi odrębny regulamin dla poszczególnej świadczonej przez niego usługi.

  3. Definicje.

  4. 2.1 Administrator oznacza działającą w imieniu i na rzecz Serwisu osobę, uprawnioną do modyfikowania zawartości Serwisu, w tym treści ogłoszeń, opowiadań a także reprezentującą Serwis w kontakcie z Użytkownikiem.
   2.2 Publikacja oznacza zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia, opowiadania lub innej formy prezentacji, które za pośrednictwem www.alfons.pl dostępne będą w sieci Internet.
   2.3 Regulamin oznacza niniejszy dokument, którego postanowienia określają zasady świadczenia usług przez Serwis.
   2.4 Użytkownik oznacza osobę fizyczną, która w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest pełnoletnia oraz dobrowolnie korzysta za pośrednictwem sieci Internet z usług świadczonych przez Serwis.

  5. Publikacja.

  6. 3.1 Publikacja poprzedzona jest wypełnieniem przez Użytkownika stosownego formularza, którego zawartość - po uprzedniej weryfikacji przez Administratora - zamieszczana jest w Serwisie.
   3.2 Wysyłając wypełniony formularz, Użytkownik:
   a. wyraża zgodę na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie przekazanych Administratorowi danych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).
   b. potwierdza, że jest osobą pełnoletnią, zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz akceptuje zasady świadczenia usług przez Serwis.
   c. oświadcza, że jest autorem oraz właścicielem zawartych w nim treści oraz załączonych do formularza zdjęć.
   d. wyraża zgodę na zweryfikowanie przez Administratora prawdziwości informacji przekazanych w formularzu.
   e. wyraża zgodę na publikację przekazanych materiałów.
   3.3 Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy Publikacji bez podania przyczyn, szczególnie w przypadkach naruszenia przez Użytkownika Regulaminu bądź przepisów prawa a także w przypadku podejrzenia o niezgodne z prawem działania.
   3.4 Zakres świadczenia usług przez Serwis obejmuje:
   a. publikację ogłoszeń zwykłych, które prezentowane będą w wyznaczonej do tego celu części Serwisu.
   b. publikację Ogłoszeń Promowanych, które prezentowane będą w sposób wyróżniony, w poszczególnych częściach serwisu przez wskazany przez Użytkownika okres czasu.
   c. publikację opowiadań.
   d. w wyjątkowych przypadkach projektowanie oraz zamieszczenie w domenie Serwisu: wizytówek, stron WWW oraz innych form prezentacji na potrzeby Użytkownika.
   3.5 Publikacja ogłoszeń oraz opowiadań w Serwisie następuje do 48 godzin od chwili wysłania formularza.

  7. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Użytkownika.

  8. 4.1 Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa polskiego.
   4.2 Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania w ogłoszeniach swoich prawdziwych danych osobowych i teleadresowych oraz do bezzwłocznego poinformowania Administratora Serwisu o zmianie w/w danych.
   4.3 Użytkownik ma prawo do modyfikacji bądź usunięcia bez podania przyczyn swojego ogłoszenia lub opowiadania, wysyłając e-mail na adres: [email protected]
   4.4 Użytkownik nie może przekazywać osobom trzecim praw do usług świadczonych na rzecz Użytkownika bez zgody Serwisu.
   4.5 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niedogodności na jakie zostaną narażone osoby trzecie na skutek nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu oraz przepisów prawa a także jest odpowiedzialny za treści przekazane w ogłoszeniu.

  9. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Serwisu.

  10. 5.1 Serwis zobowiązuje się prezentować na swoich łamach ogłoszenia, Ogłoszenia Promowane oraz opowiadania a także zapewnić Użytkownikom wsparcie techniczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług.
   5.2 Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji bądź usunięcia ogłoszenia lub opowiadania, do zablokowania adresu IP oraz adresu e-mail Użytkownika bez podania przyczyn, szczególnie w przypadkach:
   a. naruszenia przez Użytkownika Regulaminu bądź przepisów prawa, w tym między innymi: praw własności intelektualnej osób trzecich oraz zasad obyczajowości poprzez zamieszczanie treści niezgodnych z prawem i normami społecznymi
   b. podejrzenia o działania niezgodne z prawem
   c. działań mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do zasobów danych administrowanych przez Serwis.
   d. posługiwania się danymi osobowymi oraz teleadresowymi osób trzecich.
   e. rozpowszechniania informacji w sposób, który jest powszechnie uznany za uciążliwy (zaśmiecanie, tzw. spamming)
   f. przesyłania i pobierania nadmiernej ilości informacji, co może utrudniać innym użytkownikom korzystanie z Serwisu
   g. naruszenia dobra Serwisu, dobra innych Użytkowników oraz zasad tzw. netykiety
   h. działań mogących doprowadzić do naruszenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz systemów komputerowych umożliwiających świadczenie usług przez Serwis
   5.3 W przypadku gdy powstanie podejrzenie naruszenia interesów osób trzecich, Administrator może weryfikować prawdziwość danych osobowych i teleadresowych poprzez kontakt telefoniczny z Użytkownikiem lub za pośrednictwem poczty e-mail
   5.4 Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz fotografie przekazywane przez Użytkowników jak również za szkody powstałe w wyniku nieupoważnionego wykorzystywania przez Użytkowników danych osobowych osób trzecich.
   5.5 Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją, opóźnieniami lub przerwami w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a w szczególności na skutek takich okoliczności, jak:
   a. awaria łączy krajowych lub międzynarodowych
   b. siła wyższa
   c. zdarzenia powstałe np. w wyniku awarii serwera
   d. niezbędne prace konserwacyjne
   5.6 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika na skutek nieznajomości postanowień Regulaminu.
   5.7 Administracja Serwisu nie ma obowiązku monitorowania materiałów przekazywanych przez Użytkownika.
   5.8 Administracja zastrzega sobie możliwość publikacji materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie zarówno na stronie www.vipanons.com jak i www.alfons.pl, na co Użytkownik wyraża zgodę.

  11. Postanowienia końcowe.

  12. 6.1 W sprawach spornych, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa
   6.2 Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika
   6.3 Treść aktualnie obowiązującego Regulaminu dostępna jest na łamach Serwisu
   6.4 Jeżeli Użytkownik ma zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Serwis powinien powiadomić o tym pisemnie Administratora, wysyłając e-mail na adres: [email protected]
   6.5 Wnioski oraz zastrzeżenia wynikające z nieznajomości postanowień Regulaminu będą odrzucane.
   6.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006 - 2008
  Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek sposób materiałów zawartych
  na stronach tego serwisu bez zezwolenia jest zabronione. Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są
  chronione prawem autorskim należącym do ich autorów.